0

З ащото е по-лесно. Така отговарят повечето от зрелостниците на въпроса защо са избрали английския език за втора матура по профилиращ предмет. Близо 13 000 от общо 25 000 ученици, които държат втори зрелостен изпит, вчера провериха знанията си по английски език, съобщават от Министерството на образованието и науката.

Изпит

Изучаването на английски език се осъществява далеч не само в училище. Немалка част от зрелостниците са се запознали с езика на Шекспир още в детската градина и след това са надграждали с различни курсове.

Гледането на различни онлайн формати, филми и тв предавания също допринася за усвояването му, посочват учители по английски език. За съжаление нерядко учениците подценяват изпита, категорична е Ирина Христова, преподавател в школа, която подготвя зрелостници за матурата по английски.

Изпитът изисква по-сериозна подготовка, която предполага допълнителна работа върху самия формат, за да има добър резултат, допълва тя. На самия изпит зрелостниците трябва не само да не допускат грешки, но и да могат да се изразяват грамотно с достатъчен речников багаж.

Интерес

Значителен интерес има към географията и икономиката, констатират от МОН. Тези, които имат намерение да кандидатстват медицина, се насочват към матура по биология и здравно образование.

Не са малко обаче и такива, които се явяват отново на английски език, за да си осигурят по-висок бал на дипломата, а отделно се готвят по биология и химия, тъй като в медицинските университети се влиза с изпит по тези предмети.

Средно по 1000 ученици се явяват на изпитите по философия и по предприемачество. Около 2200 предпочитат география за втора матура, на биология се явяват около 2000. Толкова са и избралите философия и история за държавен зрелостен изпит.

Изводи

Тази година 1383 ученици се явяват на зрелостен изпит по математика. Тези, които правят този избор, са най-вече възпитаници на природо-математическите гимназии. Те показват и отлични резултати.

Като цяло обаче фактът, че под 5% от зрелостниците избират математика, не говори добре за образователната система.

За да се стимулират абитуриентите да се явяват на матура по природни науки – математика, физика и химия, може да се предвиди стипендия или освобождаване от такса за университет, смята бившият образователен министър Красимир Вълчев. Разбира се, те трябва и да постигнат определен резултат – оценки над 4,50.

Професии

По тема №10 е изпитът за всички, които се явяват за придобиване на професионална квалификация днес, обявиха вчера от МОН. Около 21 000 зрелостници се явяват на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Близо половината от пожелалите да държат изпит по професия защитават дипломен проект, а други развиват изпитна тема по теория на професията или решават тест по теория на професията.

Шестима се борят за повишение

Шестима ще се борят за по-висока оценка по даден предмет от миналогодишната матура, съобщават от МОН. Това са бивши вече зрелостници, за които въпросната оценка е важна за кандидатстване в университет.

Това стана възможно, след като беше направена поправка в Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, дебатирана и приета от парламента. Младежите са положили успешно матурата по тези предмети, а сега ще направят втори опит за повишение на оценката.

Изпитите са в сесията май-юни. За тях се заплаща такса. Важна подробност е, че дори да получат по-висока оценка, тя няма да промени общия успех в дипломата. За нея младежите ще получат отделно удостоверение, което може да им послужи единствено за кандидатстване във висше учебно заведение.

Зрелостниците, които се явяват сега на матура, но не са доволни от оценката си, ще могат да кандидатстват, за да се явят за повишение, на сесията през септември.