0

К олекционерът на готварски книги Марин Лесев проучва стари кулинарни кутии, в които домакините в миналото съхранявали изрезки от вестници с рецепти.

Авторът

Много малко от тези кутии са запазени, а една от тях е във фонда на Регионалния исторически музей в Русе. 

Беседа

Друга пък притежава самият Лесев. Той се е заел със събирането и подреждането на всички рецепти от излизалото в миналото списание „Беседа“.

Авторът

В него се публикували рецепти, които модерните домакини изрязвали и поставяли в кулинарната си кутия. Лесев проучва съдържанието на кутиите, съпоставя ги и така възстановява последователността на публикациите в изданието.

Сирене

През февруари 2023 г. той представи в Русе любопитната експозиция „Кулинарната история на България“. Показани бяха използвани в миналото от домакините бъркалки за яйца и сладкарски смеси, белачка за почистване на люспите на риба, белачки за зеленчуци и други.

Авторът

Освен готварски книги Марин Лесев има в колекцията си и тефтери с ръчно изписани рецепти, вестници и списания с кулинарна тематика, събирани в продължение на 30 години. 

На тази изложба русенци научиха любопитния факт, че първият учебник за приготвяне на сирене у нас е написан през 1892 г. от учителя Атанас Тодоранов, който е бил преподавал в Мъжката гимназия в Русе.