0

О тказът да бъде издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и да не се връща отнето свидетелство за управление заради неплатени глоби към Пътна полиция е незаконно.

Kонституционният съд (КС) обяви за противоконституционна тази разпоредба от Закона за движение по пътищата, съобщиха от съда. КС бе сезиран от Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на текста, според който до заплащане изцяло на дължимите глоби не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и не се връща отнето свидетелство за управление.

ДЛЪЖНИЦИТЕ НА ПАНГАРА! Продаваш колата, ако си чист към хазната

Решението на съда е прието единодушно с 10 гласа. Преди произнасянето на съда много шофьори водеха дела срещу КАТ, за това, че отказват да им преиздадат книжката, когато е изтекла при подновяване на документите или пък да им върнат отнетото свидетелство за нарушения.