0

М инистерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“, съобщиха от ведомството.

Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите летище „Враждебна“  - в София, и летище „Долна Митрополия“ – в Долна Митрополия. Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинската академия в София.

Изискванията към кандидатите са за лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или  „Анестезиология и интензивно лечение“; лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум пет години; лекари - специализанти четвърти курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“; медицински сестри с опит най-малко три години в структура по реанимация и интензивно лечение. Кандидатите трябва да владеят английски език.

Кандидатите могат да подават документи в Центъра за административно обслужване на здравното министерство или на електронен адрес: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е до 21 април, включително.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква те да започнат в началото на май.

Документите, които се изискват, са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Първите два хеликоптера за оказване на спешна помощ по въздух се очаква да пристигнат през лятото. Предвижда се те да бъдат оборудвани с необходимата апаратура.