0

З а съжаление законопроекти от последните парламенти показват много груби отклонения от правописните и пунктуационните норми на българския книжовен език. Това каза пред БНТ езиковедът и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Владислав Миланов. Не е редно в официални представителни текстове да се откриват такива грешки, казва доц. Миланов.

"Правописът и правоговорът е белег на общата култура, когато говорим за Народното събрание и не може това, което се качва на официалната страница на парламента, да използваме като източник на редактиране в часовете по езикова култура в Софийския университет", категоричен е той.

Той нарече грешките като допускани от "идеално слаб ученик".

Откриват се повече от 10 повторения на една и съща дума в рамките на една страница, членуване след предлог с пълен член, което се усвоява в началните етапи на образованието. Има грешки при слято, полуслято и разделно писане, неумение да се разграничава "и" от "й", сгрешена пунктуация - затваряща запетая и запетаята при обособените части.

"Запетаята подрежда смисъла в изречението и не създава повод за двусмислици", каза доц. Миланов.

Когато тези хора, без да познават законите на собствения си език, пишат законопроекти, трябва да се замислят, каза още той.