0

С лучаят с разменените бебета все пак може да влезе в съда, след като до извънсъдебно споразумение между семействата и болницата не се е стигнало. Това става ясно от съобщение на АГ „Шейново“. В него се посочва, че „претенцията за обезщетение за неимуществени вреди по казуса с разменените бебета следва да се отнесе към съда“.

Съветът на директорите се е запознал със становището на външния консултант, изготвено във връзка със заявената претенция за обезщетение в размер на 300 000 лв. от едно от семействата. Другото все още не е предявило такава.

Анализът на външния консултант се основава на преглед на близо 600 дела в областта на медицинските деликти, по които се присъждат обезщетения за неимуществени вреди. „Предвид обстоятелството, че казусът е безпрецедентен, а диапазонът на присъждани обезщетения за неимуществени вреди в съдебната практика е широк, Съветът на директорите на „Шейново“ реши да довери разглеждането на казуса на съда“, посочват от болницата. Така единствената опция пред родителите остава да заведат дело. Двете бебета вече две седмици са в биологичните си семейства.