0

С лужебният министър на здравеопазването д-р Галя Кондева издаде нова заповед за забрана износа на инсулини и аналози, както и други понижаващи кръвната захар лекарства. Още месец няма да могат да бъдат изнасяни също и антибиотици, предназначени за системна употреба в детска възраст. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. 

„Независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти за лечение на диабет и на антибактериални лекарствени продукти за системна употреба, както и наблюдаваните забавяния в доставките, нарушава баланса между доставените на територията на страната лекарствени продукти и повишените нужди от тях за задоволяване на здравните потребности на населението“, се посочва в мотивите към заповедта.

Налични са и нови данни от извършени проверки, които установяват нерегулярни доставки, забавяне или отказ от складовете на търговците на едро за посочените лекарствени продукти.

Новата забрана за износ влиза в сила от 17 юни, и ще важи до 17 юли 2024 г., се посочва в прессъобщението.

На 2 ноември 2023 г. министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде заповед, с която забрани износа на инсулини, аналози и антибиотици за системна употреба за лечение на деца. Мотивът за забраната тогава бяха сигнали за липса на инсулини и антибиотици, и необходимостта от осигуряване на лекарствата за българските пациенти. От тогава забраната за износ бе удължавана с по месец няколко пъти.