1

В торият задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращи предмети ще се състои днес. Малко след 07:00 ч. ще бъде изтеглен един от двата възможни варианта, по които ще работят зрелостниците. Изпитът започва в 8:30 ч. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 за втория задължителен зрелостен изпит по предмети.

Матурата е по профилиращ предмет, който се изучава в 11-и и 12-и клас. Предметите, от които избират зрелостниците, са общо 18, но изпитите ще са 27, тъй като за някои чужди езици се полагат на три нива.

На вторите задължителни държавни изпити се очаква да се явят близо 49 000 зрелостници, сочат данни на Министерството образованието и науката от март тази година. 

И тази година най-много от завършилите профилирани гимназии (над 12 000) са избрали да положат изпит по английски език, като втора задължителна матура. Желание да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование са заявили 2628 зрелостници, по география и икономика - 2588, по математика - 1732, а философия са избрали 1483.

Вместо втора задължителна матура, завършващите професионално образование и обучение, полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Над 11 500 от тях ще защитават дипломен проект, а близо 12 000 ще се явят на изпити по професията, включващи теоретична и практическа част.

На 19 май се състоя държавният зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ). На него бяха допуснати да се явят общо 47 650 зрелостници. Явиха се обаче 45 889 от тях, което е 96,3 процента от общия брой на допуснатите. "Пътят на посвещаването в любовта" беше темата, по която зрелостниците писаха интерпретативно съчинение върху "Посвещение" на поетесата Петя Дубарова. Втората възможност беше есе на тема "Живот в мрежата". Тестът по БЕЛ се състоеше от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. 

Оценките от държавните зрелостни изпити ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина, съобщи през февруари пресцентърът на МОН.

В повечето от тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката от приемния изпит или тази от матурата. Това показваше информацията, предоставена на МОН от 51 висши училища в България.