0

П о интерконектора от Гърция ще потече газ на 1 октомври, получихме уверения от строителя, че проектът ще бъде завършен и пуснат в експлоатация навреме. Това обяви енергийният министър Росен Христов след срещата на президента Румен Радев със собственика и ръководството на строителната фирма, изграждаща междусистемната газова връзка с Гърция - „Авакс“ и възложителя на строежа – фирмата ICGB.

"Има някаква увереност, че проектът ще бъде завършен и пуснат в експлоатация навреме. Строителят пое всички ангажименти, че влизането в експлоатация ще бъде навреме – на 1 октомври по тръбата трябва да текат търговски количества газ", подчерта министърът на енергетиката.

По думите му това, което го притеснява е, че строителят не е могъл да предостави график за изпълнение на абсолютно всички дейности. „Разбрахме се, че в сряда ще направим среща на обекта и там ще ми предоставят изискания от мен график – съгласуван със строителя, подизпълнители, ако има такива по определените дейности, и възложителя – в случая ISCG, който график ще бъде проверен от МЕ и МРРБ. След това ще следим оперативно всяка дейност според този график”.

„Ако строителят работи наистина с интензивни темпове – този срок – до началото на  септември за завършване на строителните дейности, както твърди компанията "АВАКС“, най-вероятно този срок може да е нормален”, посочи от своя страна и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

„В момента интензивно се работи между ДНСК и надзора и се окомплектова документацията, за да изчистим въпроса с етапите, за да може да го въведем в експлоатация”, допълни той. "Към днешна дата част от проблемните точки са започнали да се изчистват". 

Готовият интерконектор с Гърция - не е съвсем готов. МРРБ публикува снимки на разкопаното все още трасе (ГАЛЕРИЯ)