0

П рез 2023 г. 78 463 граждани и представители на организации са потърсили съдействие от омбудсмана. Това показват данните от годишния доклад за дейността на националния обществен защитник проф. Диана Ковачева за миналата година, внесен в Народното събрание на 29 март.

Омбудсманът Диана Ковачева

 Омбудсманът Диана Ковачева
Архив

Тенденция

„Традиционно най-много са жалбите за нарушени потребителски права. Около 37% от гражданите се оплакват от доставчици на обществени услуги и частни юридически лица – електроразпределителни и ВиК дружества, топлофикации, банки, колекторски фирми“.

Получени са 15 425 жалби, от тях на първо място са сигналите от потребители на услуги – 5551, следвани от тези, свързани с нарушени социални права, образование и здравеопазване – 2757, а на трето място са жалбите и сигналите за нарушено право на собственост – 1434.

Pixabay

През 2023 г. постъпват 5694 жалби на потребители на обществени услуги, което представлява 36,92% от общия брой на жалбите през годината. Най-много – 1702, са жалбите за тока, следват ги 1481 оплаквания от качеството и цените на ВиК услугите. 728 са жалбите срещу парното, 334 срещу нарушения на банки и финансови институции. Високи цени, некачествени услуги и липса на ефективни и работещи механизми за защита, неразбираеми сметки, непредоставяне на фактури за ползвана услуга са част от констатациите от проверките. 5181 проверки открили 1905 нарушения.

Ток

В електроснабдяването основен проблем е лошото качество на услугата.

Сигнали за чести прекъсвания и ниско или високо напрежение на доставяната електрическа енергия постъпват от жителите на селата Голец, Лозен, Дреново, Петърч, Новоселци, Садовец, Санадиново, Храбърско, Осоица и др.

iSTOCK

Кметове на населени места на територията на община Тунджа сезират омбудсмана заради чести аварии, токови удари и спиране на електрозахранването, което води до изгаряне на електроуреди.

В областта на водоснабдяването най-много са оплакванията от ВиК Сливен – 33,08%, следват ВиК Велико Търново с 18,77% от жалбите, Перник с 14,25% и град София с 12,09%. Почти половината от сигналите – 42,23 на сто, са за лошо качество на водата, чести спирания, пробиви, замърсяване и т.н. От високи цени са оплакват в 22,68 процента от потребителите.