0

С лужебният премиер Гълъб Донев се обърна към министрите преди редовното заседание на кабинета, като им припомни клетвата, която са дали преди няколко месеца.

„Искам да ви припомня клетвата, която дадохме преди четири месеца - Да спазваме законите в страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа. Тогава поисках от вас работа на 100%, умни решения и смисъл за българските граждани. Четири месеца по-късно нищо не се е променило в моите очаквания. Не губете връзката си с хората и търсете решенията, които реално подобряват живота на всеки един български гражданин въпреки сложната политическа обстановка“, каза Донев. 

„Служебното правителство е временна власт, познаваме добре Конституцията и сме наясно с този безспорен факт. Ще добавя и още едно безспорно обстоятелство, което не е записано в основния закон- Властта е временна, дори и най-дългоуправлявалият притежава власт до време. Последствията от глупавите управленски решения обаче са трайни и трудно заличими, не го забравяйте", посъветва той министрите си.

"В сряда, както е добре известно, започва редовно заседание на МС, започваме работа с обсъждането на решение, което ще осигури еднократна помощ за отопление в размер на 300 лв. за още 50 000 български семейства. Право на тази помощ ще имат семейства с деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия от 2022г. както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военни инвалиди и в военнопострадали. Вицепремиерът Лазаров ще докладва проекта на постановление“, съобщи Донев.