0

Н яма изискване кой да кастри или премахне ненужно, сухо или пречещо ни дърво в двора ни, важно е да имаме разрешение от общината. Това обясни пред „Телеграф“ директорът на Дирекция „Зелена система“ Димитър Данчев. „Правомощията са на районния кмет, който може да издава разрешителни за резитба на дървесна и храстова растителност в частни имоти“, поясни той. 

Процедура

Данчев посочи, че собственикът на терена трябва да подаде заявление към района със съответното искане. Следва проверка на място от еколога или ландшафтния експерт, който описва растителността, която е заявена, и изготвя експертна оценка. На база на нея се издава разрешение за извършване на дейности. „След това собственикът трябва да отиде до районната администрация, за да заплати такса“, каза директорът и добави, че тя е в рамките на малко над 30 лева. 

Отпадъци

Димитър Данчев обясни, че ако растителните отпадъци се местят на друг терен или се изхвърлят, собственикът трябва да се обади отново в общината, за да отиде експертът да я маркира преди извозването й. „Ако се маха дърво и се транспортира нанякъде, трябва да се сложи общинска марка на дървесината и да бъде издаден транспортен билет, за да е ясно откъде е добита и къде отива“, коментира той. Директорът подчерта, че не е редно този вид отпадък – клони, дънери, да се изхвърлят в контейнерите или до тях. 

Контрол

Ако някой си позволи да кастри или сече дървета без позволение от общината, то той подлежи на глоба. Санкциите са разписани в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система. „Те са в съответствие с увредената растителност – дали са няколко дървета, дали са премахнати повече от позволеното или са премахвани без разрешително. Глобите варират от няколкостотин лева до няколко хиляди в зависимост дали лицето е юридическо или физическо“, обясни той. В случаи, когато съседи не са сигнализирали за такива действия, районните администрации разполагат с картиране или т.нар. заснемане и описване на дървесните и храстови видове. „Съседите стриктно се следят, включително и ние получаваме редица жалби, които препращаме към районите по компетентност“, заяви Данчев.