0

З а първите шест месеца  на 2022 г.  електроразпределителните дружества  установиха кражби на електроенергия в страната  за 3-4 млн. лева, колкото харчи за ток среден областен град. Битови и бизнес клиенти са се включили незаконно в мрежата  и са потребили  16 325 мвтч, без да плащат. Толкова е консумацията  само на  хванатите незаконни включвания в мрежата и манипулирани показания на измервателни уреди, съобщиха от енергийните дружества за в. „Телеграф“.  Техниците на енергото  установили също случаи  на битови потребители, наказани с огромни сметки за ток заради техни съседи, включили се преди електромера им и товарещи техния измервателен уред със своята консумация. Пострадалите не са малко, след като в интернет се рекламира услуга за откриване на кражба на ток на цена от 70 до 140 лева.

Количества

В Североизточна България за първата половина на годината са установени над 600 случая на неправомерно използвана електроенергия в съотношение 90% за битови и 10% за небитови клиенти, съобщи ЕНЕРГО-ПРО в отговор на запитване на „Телеграф“.

Измерената незаплатена към дружеството енергия е 2134 мвтч, която сумарно възлиза на близо 500 000 лв. Не се наблюдава закономерност при кои бизнеси има най-много незаконно придобиване на енергия, обясниха от енергото.  Електроразпределение Юг пък е установила 2938 мвтч открадната електроенергия на стойност 643 000 лв. в Югоизточна България. Електроразпределителни мрежи Запад (EРМ Запад) е  хванала 1838 кражби на ток в Западна България. Толкова констативни протоколи за нерегламентирано ползване на електрическа енергия са съставили екипите за борба с кражбите на ток. Общо 87% са установените случаи на незаконно потребление на енергия от домакинства. 13% от кражбите са от бизнес потребители, стопански клиенти. 11 254 мвтч е потребената незаконно енергия и тя се равнява на месечното потребление на град като Благоевград. Стойността й е за 2 101 573 лв. Откраднатата от фирми електроенергия е 4800 мвтч, което е над една трета от общо фактурираната, тъй като некоректните стопански потребители консумират много повече ток в сравнение с домакинствата.

За неправомерно потребление на електроенергия най-често се извършва манипулация на електромерите или директно присъединяване към разпределителната мрежа.  Крадците повреждат броителния механизъм на електромерите, поставят шунт (байпас) в токовите вериги, монтират съпротивления по платката на статичните електромери или системи с контролери (микрокомпютри). Има опити и  за въздействие на хардуерната част на цифрови електромери и др., обясниха от енергодружествата.

Профил

Практиката показва, че профилът на клиентите, извършващи манипулации на електромерите, зависи най-често от тяхната техническа грамотност и доколко голям е финансовият им интерес и възможност да извършат манипулация.   Често има клиенти с видимо добър жизнен стандарт, които прибягват до подобно нерегламентирано действие. Например в последните години „Електроразпределение Юг“  има сигнали за манипулация в райони с по-голяма концентрация на хотели, ресторанти, барове и вилни зони.

Едно от мащабните престъпления, установено през юни тази година от екипите за борба с кражбите в „ЕРМ Запад“, е извършено от луксозен ресторант на бул. „Витоша“ в София. Обектът, който е част от верига с още един ресторант в София и два в други градове, е използвал нерегламентирано електрическа енергия чрез подземно скрита линия.

Тримесечната фактура за щетата е на стойност 12 860 лв., но ако кражбата беше открита месец по-късно, тя щеше да бъде остойностена на 36 825 лв., тоест 3 пъти повече. Причината е, че с решение на КЕВР от 1 юли цената за технологичен разход, по която се остойностяват фактурите на некоректните потребители след разкриване на злоупотребата, скочи тройно.

Мерки

Основна причина за добрата разкриваемост на опити за кражби и тяхната превенция е внедряването на електромери с дистанционно отчитане, съобщиха от Електроразпределение Юг . Там, където има инсталирани такива електромери, опитите за манипулация рязко намалели. Енергото е монтирало над 1,1 милиона дистанционни уреди във  всички областни градове в Югоизточна България, включително вече и в по-малки населени места, където има компактно градско население и местни общности. ЕРМ Запад също развива системи с умни електромери, монтира и изгражда баланси по трафопостове и баланси на по-малки групи потребители, чрез които бързо да локализира местата с кражба на електрическа енергия.

Електроразпределителното дружество на Западна България прилага и  мерки за намаляване на загубите от незаконно потребление на електроенергия. Назначава охрана в селища с рискови потребители, монтира СОТ системи в табла на крадци на ток рецидивисти, изнася електромерни табла за цели селища или отделни мрежи. Дружеството извършва непрекъснат мониторинг на технологичния разход и масирани проверки в зоните, където се забелязва увеличение на нивата на потребление. Зачестяват сигналите към компанията, че кражбите се извършват в тъмните часове на денонощието. Над 200 екипа извършват проверки на територията на дружеството.

 От ЕНЕРГО-ПРО освен горните мерки се обърнали към коректните платци да подават сигнали за нерегламентирано потребление на ток, с което ще допринесат за ограничаване на повреди в електроразпределителните съоръжения, захранващи района.

Присъди

Има наложени ефективни присъди за неправомерно присъединяване към електропреносна или електроразпределителна мрежа или неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на електрическа енергия. Причината е, че кражбите на електроенергия вредят на всички коректни потребители, защото нарушават качеството на предоставяната услуга, водят до повреди на съоръжения и прекъсвания на електрозахранването, а най-често - до ниско напрежение за изрядните потребители в съответния район, което може да причини изгаряне на електроуреди.

Незаконното свързване към мрежата на енергото може да доведе до аварии не само с икономически, но и със здравни последици за населението.