0

Д ържавната агенция за закрила на детето се самосезира по повод разпространени кадри, показващи агресия между деца пред търговски център в София, съобщиха от агенцията. Актът на насилие е заснет с мобилни устройства, записите от които се разпространяват в социалните мрежи.

От страна на агенцията за закрила на детето е изпратено искане до 4-то Районно управление на Столичната дирекция на вътрешните работи за съдействие и предоставяне на информация за непълнолетните лица, взели участие в акта на насилие и за предприетите действия по случая. Информацията ще бъде предоставена и на компетентната дирекция „Социално подпомагане“, за да се извърши социално проучване и при необходимост предприемане на мерки за закрила спрямо децата, уточняват от агенцията.

Агенцията проследява случая, като експертите са в готовност по всяко време да окажат подкрепа, както на децата и семействата им, така и на професионалистите, ангажирани със случая, обясниха от там.