0

Г лоба между 50 и 250 лева ни грози, ако не се впишем в 15-дневен срок в книгата на етажната собственост. Това важи не само за собствениците на жилища в блока, а и за наемателите, а също така и за домашните любимци, които се извеждат на обществени места.

За кучета ще трябва да се вписва и номерът на ветеринарномедицинския паспорт. Задължението произтича от промени в Закона за управление на етажната собственост, приети на второ четене от депутатите в края на миналата седмица. Приемането на поправките е част от пакета закони, които парламентът трябва да одобри, за да получи страната евросредства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Такова задължение съществува и сега, но без да е необходимо вписването да става със специална декларация. Образец на документа, както и на книгата на етажната собственост, ще бъде утвърден от регионалния министър.

Собствениците вече ще са длъжни да участват във вземането на решения от общото събрание на етажната собственост - лично или чрез пълномощник. Съществена промяна е  намаляването на нужния кворум, за да се проведе събранието. Досега, за да бъде законно, трябваше да присъстват най-малко 67 на сто от собствениците - лично или чрез представител. Сега се намаляват на 51 на сто. Когато събранието не може да се проведе в уречения час поради липса на кворум, то може да се отложи с един час, след което да се проведе законно с участието на едва 26 на сто от собствениците. Досега в този случай се изискваше да присъстват поне 1/3 от съседите. Промените показват, че решения, които касаят всички, ще се вземат по-лесно и по-бързо и със значително по-малко мнозинство.

Новост е и възможността общото събрание да се провежда в смесен режим -някои да присъстват лично, а други - онлайн чрез видеовръзка. Урежда се и неприсъственото гласуване - чрез саморъчно подписана декларация, пусната до управителя в 7-дневен срок от провеждането на събранието. Това пък решава друг проблем - с празните жилища, чиито собственици са се изнесли по други градове или в чужбина. Някои наистина не се интересуват от проблемите на входа, но пък други имат желание да се включат в общия интерес и поддържат връзка със съседите си.

Затяга се режимът и при работата на професионалните домоуправители. Регионалното министерство ще трябва да поддържа регистър на професионалните управители търговци. Законът подробно урежда изискванията, на които трябва да отговарят професионалистите, за да бъдат вписани в регистъра. Ако някой работи като такъв, без да е регистриран, се наказва със санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 2000 лв. Управителят трябва да представя ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост. Той трябва да бъде окачен на видно и общодостъпно място на входа на сградата, предаде Марица.

Всеки собственик или наемател също ще може да си поиска такъв отчет - на хартия или на електронна поща. Той трябва също да бъде по образец на регионалния министър. Ключовият проект за промени в Закона за етажната собственост се влачи вече около година. Заради краткия живот на предходното 48-о народно събрание текстовете минаха през комисии, но така и не стигнаха до пленарна зала. За сметка на това сега редакциите минаха скорострелно и без много разисквания, за да не загубим парите от Европа. 

Запазва се принципът децата под 6-годишна възраст да са освободени от таксите за управление и поддържане на етажната собственост. Те не трябва да плащат нито за почистване на стълбището, нито за асансьор или други услуги.