0

Р егионалният исторически музей (РИМ) спечели 35 880 лв. по проект от Министерството на културата. Парите ще бъдат похарчени, за да види бял свят единствената открита до момента куполна гробница в района на Югозападния некропол на Августа Траяна.

„Стенописите са безценни и трябва да бъдат спасени. Целта е да се стабилизират запазените мазилки и следите от надписи. Но това е първи етап, за да се видят проучванията на този важен некропол на античния град“, обясни за „Телеграф“ директорът на РИМ-Стара Загора Петър Калчев.

Проект

Известният реставратор Иван Ванев, председател на Асоциацията на реставраторите в България, е ръководител на проекта, одобрен от Националния институт за недвижимо културно наследство.

КАТО В ПРИКАЗКИТЕ: Откриха съкровище на дъното на морето! (СНИМКИ)

„Ние се борим с разрушаващата сила на времето и на атмосферните влияния, стремим се да съхраним материалната същност на всеки един обект, да бъдат възвърнати естетическите му качества. Един от най-големите врагове на културното наследство е човекът“, убеждава Ванев, който е реставрирал и част от мозайките на старозагорския музей, и други обекти в региона.

Древната тракийска гробница в сградата на общината ще е новата туристическа атракция на Стара Загора

 Древната тракийска гробница в сградата на общината ще е новата туристическа атракция на Стара Загора
Авторът

Сега е направил обследване на гробницата, разработил е специална технология и методика за предстоящата работа. 

Спасение

„Гробницата е от II-III в., разкрита при спасителни археологически разкопки през далечната 1976 г. под ръководството на покойния ни колега Красимир Калчев – по време на строителството на сградата на община Стара Загора. Част е от голям некропол, проучен на няколко етапа. И до днес се намира в помещение на приземния етаж на общината“, разказа Петър Калчев. По думите му експонирането й е отдавнашна мечта на музея. 

ПАДНА ВЕКОВНА МИСТЕРИЯ: Стана ясно кой е авторът на Сфинкса!

„Открити са и други интересни материали. Идеята е да бъде реставрирана и консервирана в помещението, където е съхранявана в годините, за да се превърне в туристическа атракция и интересен обект за любопитните към осемхилядолетната история на Стара Загора“, разкри директорът на музея.

Мистерия

„Животът и смъртта винаги са били важни за хората – затова е и огромният интерес към подобни обекти. Интересува ги загадъчното, мистериозното. А погребалните практики са едни от най-консервативните, те дават много важни данни за етническата принадлежност, за придвижването на големи групи от хора, за расата, обитавала съответния регион. За епидемии, за войни с много жертви… Това пък е научната гледна точка“, убеден е Петър Калчев.