0

Н ационалната агенция за приходите започна лятната си контролна кампания за спазване на данъчното и осигурителното законодателство по Българското Черноморие. До края на сезона предстоят над 10 000 проверки. Основната цел на данъчните е добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти.

Под активно наблюдение вече са поставени стотици обекти по крайбрежието, ще се извършва всекидневен мониторинг на борси и тържища, които снабдяват хотелите с храни и напитки.

Касови апарати

Служители от звеното за фискален контрол ще извършват изненадващи проверки на ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. От НАП отново ще използват дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите си за откриване на рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните. В рамките на кампанията  при извършването на контролни покупки активно ще се прилага способът „таен клиент“.

Данъчните инспектори ще извършват и явни наблюдения, при които за определен период в реално време ще се проследяват продажбите и резултатите ще се сравняват с предходни периоди.  В националната контролна кампания по Българското Черноморие се включват и командировани  фискални инспектори от вътрешността на страната. От НАП са категорични, че засилените проверки по морето няма да намалят бдителността по отношение на останалите търговски обекти. По време на кампанията ще се следи и дали сезонните работници се назначават с договори, както и дали работодателите не ги ощетяват по отношение на работно време и заплащане. 

Сигнали

Гражданите също могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите, напомнят още от НАП.  Това е възможно с мобилното приложение на приходната агенция - NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката.

То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play. Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви или с липсващи реквизити платежни документи, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес infocenter@nra.bg.

„Сезонните контролни кампании са традиционни, те не се правят, за да се установят нарушения, да се съставят актове или да се запечатват обекти. Те имат дисциплиниращ ефект, но и допринасят за създаването на равнопоставена и честна бизнес среда.

Целта ни е да имаме все по-добро спазване на данъчно-осигурителните правила не само по Черноморието, а и в цялата страна“, коментира изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.