0

М инистърът на електронното управление Божидар Божанов свиква днес извънредно заседание на Съвета по киберсигурността към Министерски съвет. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление. 

След последната хакерска атака у нас "Български пощи" все още не могат да възстановят работата на системите си, които бяха атакувани. По тази причина беше забавено получаването на пенсиите и се блокира дейността на пощите. За пълното възстановяване ще са необходими още седмици.

На заседанието ще бъде обсъдена актуалната ситуация и съществуващите заплахи за киберсигурността в страната, както и ще бъдат набелязани мерки за повишаване на киберсигурността и реакция при киберзаплаха или възникнали киберинциденти, застрашаващи националната сигурност. 

Това е първото заседание на Съвета, откакто министър Божанов пое председателството му, след гласувана от парламента поправка в Закона за електронно управление през февруари т. г. 

Съветът по киберсигурността е консултативен орган, който анализира тенденциите на киберзаплахите, рисковете, методите за противодействие и за развитието на необходимия капацитет, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологични, инфраструктурни, финансови и организационни компоненти и при необходимост предлага решения и действия по отношение на тях.