0

М ашините за вота ще бъдат застраховани срещу кражба, градушка, порой и земетресение. ЦИК планира да възложи обществена поръчка за застраховка на машините – общо 12 837 на брой, които се съхраняват на склад на летището. За целта преди това от изборната комисия провеждат пазарни консултации и искат оферти от фирми, които да им кажат колко ще е застрахователната премия срещу общо 10 групи риск.

Машините за вота ще бъдат застраховани срещу кражба, градушка, порой и земетресение. ЦИК планира да възложи обществена поръчка за застраховка на машините – общо 12 837 на брой, които се съхраняват на склад на летището. За целта преди това от изборната комисия провеждат пазарни консултации и искат оферти от фирми, които да им кажат колко ще е застрахователната премия срещу общо 10 групи риск.

На база на това те ще оформят документите и ще обявяват процедурата. Сега обаче уточняват, че самите устройства са на стойност над 50,441 млн. лева, а една машина

излиза точно 3939,27 лева

Така ЦИК иска да ги застрахова срещу пожар, включително последиците от него – гасенето, експлозия, мълния, сблъскване или падане на летателно тяло, буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, измокряне или изтичане на вода или пара от резервоари и инсталации, замръзване, свличане или срутване на земни пластове, злонамерени действия на трети лица. Сред рисковете, за които ЦИК търси застраховка на машините, са още кражба чрез взлом, вандализъм или грабеж, повреда при транспортиране. Не на последно място и земетресение. От ЦИК нямат против компаниите да им предложат и пакетни цени за комбинирани рискове. От комисията уточняват, че машините са на склад, но се охраняват от МВР, а достъпът до тях е контролиран, след разрешение на ЦИК. При избори пък

те се транспортират до секциите

– в страната и чужбина, инсталират се, а след това се връщат обратно. Междувременно НС планира оценка на няколко актива. Става дума за три поземлени имота, предоставени за управление на парламента. Първият с площ над 87000 кв.м, вторият за близо 2000 квадрата, а третият – около 3500 кв.м. Всички те се намират в София – в район Оборище и Средец. За тях има издадени актове за държавна собственост. В най-големия имот има общо три сгради - две от тях са административни, делови сгради, а третата е с предназначение сграда за енергопроизводство. Вторият имот е с пет сгради, които служат за хангар, депо и гараж. Върху последния имот има само една административна сграда. Така НС иска оценка само на земята, но не и на сградите върху имотите. Поръчката е за скромната сума от 2000 лева без ДДС