0

Д нес на територията на област Русе ще бъде тествана системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT, съобщиха от полицията.

BG-ALERT е нова система, допълваща възможностите на съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване, която ще дава възможност на компетентните държавни органи да разпространяват предупредителни съобщения до населението, в случай че разполагат с достоверни данни и информация за предстоящи или случващи се бедствия или извънредни ситуации на определена територия.

Тестването на системата започна на 7 ноември т.г. на територията на област Габрово. Поетапно ще бъдат извършени тестове във всички 28 области на страната, като на 29 ноември ще бъде проведен национален тест в цялата страна.За Русенска област тестът ще се проведе на 15.11.2023 г. (сряда), заедно с областите Велико Търново, Разград и Силистра.

Съобщението, което ще получават абонатите на мобилните оператори, е с определен надпис в зависимост от версията на операционната система на устройството, а звукът - специфичен, по стандарт, така че да привлече вниманието предвид важността на тези съобщения. В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.

При всеки тест в продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език. Ще бъде разпространявано чрез мрежите на мобилните оператори до устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast.
Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран безшумен/тих режим.

За повече подробности по темата можете да посетите сайта на BG-ALERT на адрес: www.bg-alert.bg