0

П о-евтин начин от асфалтирането намериха за ремонт на уличната мрежа в гърменското село Долно Дряново. Вместо асфалт се ползва бетон, тъй като така рехабилитацията на улиците излиза по-изгодно. Преди дни се ремонтираха още три нови улици и тротоари. Подобренията на уличната мрежа продължават.

Готов е и ремонтът на водопровода на Долно Дряново. Така водната криза през летните месеци и непрекъснатите режими на водата също остават в миналото. След като бяха извършени редица ремонти на довеждащия водопровод, свързани с подмяна на тръби и укрепване на трасето в рисковите участъци, питейната водата вече е осигурена до всички чешми в необходимите количества през цялата година.

След дългогодишно обикаляне от къща в къща, както и в местното училище, децата на гърменското село Долно Дряново пък ще имат свой собствен дом. В момента се строи чисто нова постройка в двора на училището. В нея ще могат да се обучават 100 деца в четири групи.