0

Р озово фламиго е една от най-новите атракции в района на Варна това лято. Красивите пернати се заселват в части от Варненско-Белославското езеро, което е важна зона с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. С промените на климата от последните години се промени и биологичното разнообразие у нас.

За първи път в историята на България през 2019 г. на територията на страната бе забелязано гнездящо розово фламинго, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

Езеро

В района на Варненско-Белославското езеро всяка година се концентрират над 20 000 водолюбиви пернати от 64 вида. На територията на комплекса са установени 202 вида птици, 59 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 91 са от европейско природозащитно значение (SPEC). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 21 вида, в SPEC3 - 63 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 70 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Варненско-Белославският езерен комплекс е единствената влажна зона между отстоящите на около 200 км едни от други Шабленско и Дуранкулашко езеро на север и Бургаските езера на юг. По тази причина той е от изключително значение за птиците по време на миграция.

Хабитат

През тази година Варненско-Белославският езерен комплекс е дом и на розовото фламинго. „Фламингото е чувствителна към човешкото присъствие птица. Много е важно в периода на гнездене да няма никакво движение на хора в самото езеро“, разкриват експертите орнитолози. Розовото фламинго живее край солени езера и морски лагуни. Храни се с планктон, червеи, миди, скариди, ларви на насекоми и други богати на каротиноиди храни. Благодарение на странната му извита човка, която влачи във водата, то може да прецежда и задържа микроорганизмите от плитките места. В Европа се среща в Южна Франция и Южна Испания. В Африка птицата е най-разпространена в Мароко, Тунис и Кения. Среща се и в Афганистан и северозападна Индия. Вече може да се види целогодишно и в България.

*Източник: Любомир Славов