0

С пешно почистване на коритото на Марица в Пловдив предприема общината. Предвидената сума е 1 250 000 лева без ДДС. Процедурата става възможна след обявено от кмета Здравко Димитров частично бедствено положение заради състоянието на речното корито, съобщи Нова телевизия.

Днес община Пловдив е обявила обществената поръчка по процедурата за договаряне без предварително обявление, което означава пряко възлагане на дейностите. 

С комисия, назначена на 15 септември, е установено наличие на компрометирани участъци на съществуващите подпорни стени по двата бряга на река Марица на територията на Пловдив и наличие на дървета, които не позволяват безпрепятствено провеждане на високи води, което води до намалена проводимост на водите на реката във всичките й участъци на територията на града. 

Ще бъде почистено коритото на Марица от жп моста до заустването с река Пясъчник.