0

С офтуер ще прави анализ на транспортното обслужване в София.

Според експерти от УАСГ той струва между 25 000 и 30 000 евро. Това обясни Симеон Ставрев по време на заседанието на градския парламент в четвъртък. Работата му е заложена в изработената от УАСГ и приета от СОС Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община. С наредбата се предвижда създаването и поддържането на Единен базов транспортен модел, въз основа на който ще се извършват симулациите и ще се осигуряват необходимите нива на транспортно обслужване, като до приемането му тази дейност ще се извършва от дирекция „Управление и анализ на трафика“.

Наредбата ще влезе в сила в цялост след приемането на Единния базов транспортен модел, а разпоредбите, третиращи изработването на проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване от дирекция „Управление и анализ на трафика“ – в шестмесечен срок.