0

А ктьорът Христо Мутафчиев ще празнува юбилей на моноспектакъла си „Плач на ангел“ в Народния театър. Той ще отбележи 50-ото представление на сцена на 25 май, сряда. От 17 ч. в Клуба на актьора ще вземе участие с режисьора Стоян Радев с тема „Актуалността на текста на Стефан Цанев и Малкият човек днес“, на която ще съобщи и ексклузивна новина.

От 19 ч. ще изиграе и самия спектакъл. Той е в ролята на Райчо, вечния главен герой на живота тук и сега, и винаги излиза от затвора и попада насред развързаните бесове на хаоса, които криворазбраната и злоупотребена свобода, а и мнозина от нас са оставили да шетат, рушат и безчинстват наоколо, по земите ни и в душите ни. Какво вижда и какво усеща бившият затворник, как преживява пораженията и опустошението, които смаляват смисъла на живота и смисъла на свободата, лишена от отговорности, от човечност и милост. Острите липси на порядък, социално приличие и високи общочовешки ценности пробождат като ножове Райчо, превръщат го в мишена на болката, която задава въпроси, на които ангелите могат да отговорят само с плач.