0

П огнаха незаконното строителство по магистрала „Хемус“. ДНСК е издала 11 наказателни постановления за обекти в четвърти и пети участък от аутобана, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Наказателната процедура е започнала през декември 2021 г. и януари 2022 г. Тогава бяха връчени актове за административно нарушение на изпълнителя - "Автомагистрали" и на строителните компании, с които има сключени договори. Фирмите имат 14-дневен срок за обжалване на санкциите.

Строителният надзор е установил, че строителството е било без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, в нарушение на Закона за устройство на територията.

При проверките е установено, че се извършват строително-монтажни работи в имоти - държавна, общинска и частна собственост, за които производствата по отчуждаване не са приключили към датата на проверката.