0

В разгара на зимния сезон, гледайки реклами на различни отоплителни уреди, започвате да си задавате много въпроси. Правилният ли сте избрали? Енергоспестяващи ли са уредите в къщата ви? С бързото развитие на технологиите, начините за отопление стават всевъзможни и икономични. Един от тях е използването на термопомпи. За да научиш повече за тях и тяхното икономично и ефективно отопление, посети сайта и разбери повече за отоплителните инсталации в онлайн магазина на Bulgarterm.bg.

Видове икономични системи за отопление

При избор на икономична система, трябва да обърнете внимание на вида и мощността. Те зависят пряко от суровините и тяхната консумация за генериране на енергия. Едни от икономичните начини за внасяне на уют в къщата ви, са:

  • вода – инсталация, създадена от тръби, в която циркулира гореща вода. Топлинният ресурс се загрява от котел или камина, посредством водна риза и помпа и се завърта в изградената система. Печката може да консумира дърва, въглища или пелети. Отоплението вкъщи се извършва чрез радиатори или подова инсталация. Създаденото домашно парно има два начина за инсталиране на системата. Еднотръбна, при която горещата вода минава до всички точки и се връща охладена за ново загряване. Препоръчва се за отопляване на малки къщи. Двутръбната се използва при големи сгради, като характерно за нея е, че се използват две тръби – една за топла и друга за студена вода;
  • въздух – проектира се инсталация за стаите на къщата. По създадения проект се поставят въздуховоди, през които преминава нагорещен въздух. Уредът има термостат. При достигане на зададената температура устройството изключва, а при спадане на градусите се включва. Има два вида отопление – с естествена циркулация на въздуха и с изкуствена. При втория вид се използва помпа, с която се ускорява въздушното течение. Подходящи за къщи, както и за обществени сгради. Бързото отопление, ниската цена и икономичността са част то предимствата;
  • електричество – предпочитани заради лесния монтаж, дългия работен живот и екологичното действие. Въпреки цената на тока, технологиите за разход стават по-прецизни, вследствие на което се достига до впечатляваща икономия. В зависимост от предпочитанията за вашата къща, уредите биват: климатици, конвектори, инфрачервени печки и термопомпи;
  • пара – затворена инсталация от тръби и парен котел, по която се движи пара, получена от кипенето на вода. При охлаждане се получава конденз, което води до втечняване и връщане в котела. Този процес се повтаря многократно. Поради по-малкия диаметър на тръбите, затоплянето става бързо, а възможността за спукване или замръзване се свежда до минимум;
  • слънце – иновативен начин, който се среща все по-често за отопление на къщи и вили. Слънчевата енергия се абсорбира от специални панели, след което се образува в топлинна. Наблюдава се бърза възвращаемост на инвестицията, поради липсата на различни видове горива. Лесният монтаж, дългият живот на експлоатация и икономичността са предимства при този избор.

Трябва да се спазват определени изисквания и измервания за определяне на правилната енергийна ефективност. Това е много важен момент при избора на система за отопление. 

Изчисляване на помещение за отопление

При избора на отоплителната система е препоръчително да се консултирате със специалисти. Важна част от процеса е правилното изчисление капацитета на помещението, което ще затопляте, за да бъде пълен комфортът и уютът във вашата къща. За да бъдете максимално точни, трябва да измерите квадратурата на помещението и получения резултат да умножите по 100 W. Пресмятането се прави за всички  стаи и  резултатът се сумира. При ъглови помещения или наличието на повече прозорци, се препоръчва смятането да е по 120 W. 

Съветът на професионалистите е увеличаването на мощността на квадрат, при липса на изолация, стара дограма и единичен стъклопакет на вашата къща. Отоплителният уред трябва да има 20 -30% запас от мощност при влошаване на метеорологичните условия. Това е нужно, за да не работи постоянно уредът на 100% от възможностите си. Това би довело до бърза амортизация, повреда на отоплителното тяло и намаляване на ефективността.