0

Н яма данни за превишени стойности на замърсяване в района на българското черноморско крайбрежие след разрушаването на язовир "Нова Каховка", разположен на река Днепър в Украйна. 

Това показват данните от засиления мониторинг, възложен от Министерството на околната среда и водите във връзка с инцидента. 

До момента не са установени превишения по нито един от изследваните показатели - нефтопродукти, метали, радионуклидите цезий-137 и тритий.

Установеното замърсяване е единствено в района на Одеса. От Министерство на туризма потвърждават, че всички български черноморски плажове са чисти и безопасни за туристите, информира БНР.