0

П рез следващия седемдневен период (20-26.05.2022 г.) развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури над климатичните норми за третото десетдневие на май. През периода вероятност за валежи и подобрение на почвените влагозапаси се прогнозира в южните и североизточните райони на страната.

Неравномерно

Падналите валежи през изтеклия период бяха неравномерно разпределени. Валежи със стопанско значение, над 15-20 l/m², бяха регистрирани в Софийското поле, на места в Дунавската равнина (Видин, Лом, Свищов, Русе, Силистра) и в Източна България (Разград, Добрич, Шумен, Варна, Елхово, Карнобат, Бургас).

В част от югозападните и южните райони валежите през второто десетдневие на май бяха незначителни, под 5-6 l/m². В тези райони нивото на почвените влагозапаси при зимните житни култури в 50 см слой е необичайно ниско за сезона – на места под 60% от ППВ (пределна полска  влагоемност).

Пшеница

През следващия период при пшеницата и ечемика ще протичат: цъфтеж, оплождане формиране и наливане на зърното - фази критични по отношение на влагата в почвата. При царевицата и слънчогледа ще се наблюдава листообразуване. При ранните пролетни култури (фий, грах) ще се осъществява цъфтеж и формиране на бобове.

Реси

През периода при лозата ще се наблюдава отделяне на реса -  критична фаза за заразяване с мана (Plasmoparaviticоla) и оидиум (Uncinulanecator). В лозовите насаждения трябва да се следи и за вредната дейност на шарения гроздов молец, а при овошките – за ябълковия, източния и сливовия плодов червей. През третото десетдневие на май сериозни щети по средно ранните и по-късните сортове череши нанася черешовата муха.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има през последните дни от периода.

Дукена Жолева, Агрометеоролог при НИМХ