0

Е вропейската прокуратура (ЕП) в Хърватия е внесла обвинителен акт в съда срещу собственик на семейна ферма, ощетил европейския бюджет с фиктивен проект. Това става след проведено разследване и след като преди това е било прекратено национално наказателно дело срещу извършителя, съобщиха от пресцентъра на ЕП, писа Синор. бг.

Обвинение

Земеделският производител е обвинен в това, че е подал заявление до Разплащателната агенция за земеделие, рибарство и развитие на селските райони на Хърватия (PAAFRD) за безвъзмездна субсидия в размер на 7 439 500 хърватски крони, като в заявлението невярно е посочил, че отговаря на исканите изисквания за получаване на субсидията. От тази сума 85% (6 323 575 хърватски крони, или приблизително 843 000 евро) са средства от Земеделския фонд за развитие на селските райони (ЗФРСР) от бюджета на ЕС, а 15% (1 115 925 хърватски крони) се отнасят до националния бюджет на Република Хърватия.

Пандемията

Измамата се осъществява в края на 2020 г.

Обвиняемият е приложил към заявлението до агенцията подправено удостоверение на данъчната администрация за вписване в Регистъра на данъкоплатците, като по този начин е представил невярна информация, че отговаря на задължителното изискване за кандидатстване.

Заявлението било отхвърлено от агенцията, след като се разбрало, че обвиняемият не отговаря на изискванията за допустимост.