0

С ъс заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев за първи път ще стартира прием по оперативните програми за сектор „Мляко и млечни продукти“. Той ще бъде с бюджет от 360 хил. лв. за тази година, като за петгодишния период на прилагане на програмите стойността е 1,8 млн. лв. Приемът на документи е между 2 и 13 октомври, съобщиха от Министерство на земеделието и храните.

За финансиране по оперативните програми ще могат да кандидатстват организации, асоциации и групи на производители, които са признати от министъра на земеделието и храните.

Приемът ще се проведе в периода 2-13 октомври 2023 г. Припомняме, че в нормативната уредба са посочени допустимите бенефициери, общите изисквания, на които трябва да отговарят, както и специфичните условия за подпомагане по отделните дейности от интервенциите в сектора. За всяка една от тях са разписани видовете разходи, допустими за финансиране, както и условията за тяхното подпомагане. Подробно е представен и редът за изплащане на финансовата помощ, проверките на които подлежат сдруженията, както и условията за сключване на договори за  отпускане на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“, обясняват от пресцентъра на МЗХ.

Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“. Комуникацията с кандидатите ще бъде изцяло по електронен път чрез нея.