0

Г оведата и прасетата в ЕС намаляват, сочат данни на Евростат.

През май/юни 2022 г. популацията на говедата се свива с 2%, а тази на прасетата – с 5%, спрямо същия период на 2021 г. Данните са за страните, в които има поне 1,5 млн. говеда и поне 3 милиона прасета.

Най-силният спад на броя на свинете отбелязва Полша. Намалението там е с 13% или с 1,4 млн. броя животни. Най-голяма е загубата при свинете майки, покрити за първи път. Очаква се това да доведе до още по-голямо намаление на популацията през следващите години.

Резултатът показва тенденция – всички страни членки с над 3 милиона броя животни отчитат спад. Сред страните с най-изразен спад са още Германия – минус 2,4 млн. животни (10%), както и Дания, която губи 1 милион прасета или 8% от популацията си.

Тенденция

Продължава и тенденцията за намаляване на популацията от говеда. Средният спад в изследваните държави е 2%. За сравнение, от 2016 г. досега средното намаление на популацията е в рамките на 1%. В извадката са страни с поне 1,5 милиона говеда. Най-изразен е спадът в Белгия, където стадото намалява с 5% само за година или минус 118 000 глави добитък. Спадът в периода между 2016 и 2022 г. е с 13% или с 319 000 животни.

Най-засегнати от тенденцията са младите говеда на възраст под 1 г. за месо, при които намалението е със 7%.