0

В еликобритания е най-големият вносител на селскостопанска продукция от ЕС, а Бразилия е най-големият износител към Евросъюза. Това сочат данни на Евростат за 2023 г.

Делът на Великобритания в европейския експорт е 22%, със стойност 48,6 милиарда евро. На второ място са САЩ с дял 12% и 27,8 млрд. евро. Трети е Китай, на четвърто място е Швейцария, на пето Япония, а на шесто Русия.

Най-много селскостопанска продукция ЕС внася от Бразилия, която има дял от 9% в импорта. Вносът от южноамериканската държава е на стойност 16,9 милиарда евро. На второ място е Великобритания с дял от 8% и стойност 15,8 млрд. евро. Трети е Китай, следват САЩ, Украйна и Норвегия.

През 2023 г. стойността на търговията със селскостопански стоки – внос и износ, между ЕС и останалия свят възлиза на 410,9 млрд. евро. Това е с 13,5 млрд. евро по-малко спрямо 2022 г., което е спад с 3,2%.

Европейският съюз е изнесъл продукция за 228,6 млрд. евро и е внесъл такава на стойност 182,3 млрд. евро. Така се генерира излишък от 46,3 млрд. евро. Стойността на износа остава стабилна, но се наблюдава спад във вноса от 6,8 на сто.