0

Е вропейската комисията прие нови правила, които ще намалят максималните нива на остатъци на два пестицида в храните в петък, съобщи AG-Press към ЕК. Оценките на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) показват, че двата химикала, принадлежащи към групата на неоникотиноидните пестициди, клотианидин и тиаметоксам, представляват висок риск за пчелите и допринасят за глобалния спад на опрашителите. Поради тази причина употребата им на открито вече беше забранена в ЕС през 2018 г.

Новите правила ще намалят съществуващите остатъци от тези вещества до най-ниското ниво, което може да бъде измерено с най-новите технологии. Те ще се прилагат за всички продукти, произведени в ЕС, но също и за вносни храни и фуражи.

Риск за хората

Комисарят по здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес каза: „Когато става въпрос за употребата и риска от пестициди, винаги сме били ясни относно нашия ангажимент да защитаваме здравето на нашите граждани и околната среда. Днешните действия, които също засягат вносните храни, се основават на нашето решение от 2018 г. да забраним употребата на открито за тези два неоникотиноида в рамките на ЕС и така за първи път максималните нива на остатъци от пестициди ще бъдат намалени, за да се справим с намаляването на опрашителите и да защитим околната среда. Ние оставаме непоколебими в нашия ангажимент в амбициите на стратегията „От фермата до вилицата“ за преминаване към устойчиви хранителни системи и защита на опрашителите“.

От фермата до вилицата

Регламентът прилага на практика целите на комисията, обявени в Зелената сделка и стратегията „От ферма до вилицата“, за вземане под внимание на екологичните аспекти при оценката на исканията за допустими отклонения при внос на пестицидни вещества, които вече не са одобрени в ЕС, като същевременно се спазват стандартите и задълженията на СТО. Мерките ще се прилагат за вносни продукти от 2026 г. Това ще даде време на трети страни да се съобразят с новите правила.