0

П рез периода до 2 май вегетационните процеси при земеделските култури ще се осъществяват с умерени темпове при средноденонощни температури около климатичните норми. Това съобщиха от Секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

Падналите валежи със стопанско значение през третото десетдневие на април в полските райони от страната подобриха условията за протичане на началните фази от развитието на царевицата и слънчогледа и на вегетацията на зимните житни култури.

Фази

През периода при пшеницата и ечемика ще протичат фазите: вретенене при част от посевите в западната половина от страната и в централната част на Дунавската равнина; преход към изкласяване и изкласяване в някои райони от Източна и Южна България – агростанциите Търговище, Силистра, Карнобат, Казанлък, Пловдив и Пазарджик. При царевицата и слънчогледа според датите на сеитба ще протича поникване и начало на листообразуване. При лозата ще се наблюдава листообразуване (1-3 лист) и отделяне на реса.

Щети

При зимните житни култури през периода на фазите вретенене и изкласяване щети по растенията нанасят обикновената житна пиявица и вредната житна дървеница. Посевите трябва да бъдат обследвани и за развитието на брашнестата мана. При овощните видове след преминаване на цъфтежа продължават третиранията срещу ранното кафяво гниене по костилковите, струпясване и брашнеста мана по семковите овошки. При лозата растителнозащитните пръскания са насочени за опазване на културата от мана и одиум и от вредната дейност на жълтия лозов акар.

Прогнозираното неустойчиво време с превалявания временно ще ограничава възможностите за провеждане на агротехническите дейности. В началото на периода във високите полета на Западна България остава вероятността за образуване на слани и повреди по земеделските култури.