0

С тепента на отравяне е свързана с количеството на приетите отровни растения, с възрастта, пола, здравословното и физиологичното състояние, а също с индивидуалната възприемчивост на животните.

Младите, изтощените, лошо хранените, болните и старите животни понасят по-трудно отровните вещества и отравянията настъпват по-бързо.

Признаци

Признаците при различните видове отравяния на животните се характеризират с голямо разнообразие.

Характерни и най-често забележими са признаците при храносмилателната система, изразяващи се в променен апетит, слюноотделяне, повръщане, диария или запек, колики, подуване на корема. Наблюдава се повишена възбудимост, проявяваща се чрез манежни движения, движения напред, блъскане в насрещни предмети. Понякога след възбудата настъпва състояние на потиснатост, сънливост и парализи.

За разпознаване на отравянията на животните трябва да се обърне внимание на следните обстоятелства според Агри.бг.

Заболяването се появява внезапно, непосредствено след преместване на ново пасище или след хранене с друг фураж.

Заболяват голям брой животни и най-напред лакомите.

Телесната температура на животните е нормална.

За предпазване на животните от отравяния се прилагат комплексни мерки, изразяващи се в почистване на пасищата и фуражните култури от отровни растения всяка година, косене на пасищата преди узряване на семената, прилагане на хербициди, торене и мелиоративни мероприятия.