0

Р еколтата от пшеница тази година се очаква да възлезе на 6,4 млн. т.

Това предвижда Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) в последния си бюлетин.

Вероятността за този сценарий се повишава на 60%, а песимистичният също нараства на 30%.

Прогнозите са за около 5,20 тона от хектар.

Първоначалната оценка за добива при ечемика е 4,95 тона за хектар. Най-вероятният обем на реколтата е 575 хиляди тона, като вероятността на този сценарий е оценявана на 45%. Оценките за средните добиви при рапицата са за около 2,75 т от хектар. Общата реколта от тази култура се очаква да бъде 315 000 т с вероятност до 50%.

Средномесечните валежи за април, месеца с най-голямо значение за размера на реколтата от есенните култури, е 83 л на кв. м, което осезаемо превишава средномесечните валежи от 2000 г. насам с 32 л на кв. м и компенсира дефицитните валежи от предходния месец. Валежите се разпределят относително равномерно по територията, като единствено по-ниските температури от обичайното забавят вегетацията на културите и могат да попречат за реализиране на продуктивния потенциал.

Местните цени продължават да се понижават в резултат на международното ценово снижаване. В очакване на новата реколта и добрите перспективи в световен мащаб, изкупните цени на есенниците в страната се очаква да стартират от нива 25-30% по-ниски от аналогичните през миналата година.