0

Н еобичайно високите температури в края на второто десетдневие на януари, достигнали на много места в страната до 18-19°С, а в отделни райони (Видин, Кнежа, Ловеч, В. Търново, Русе, Силистра, Пловдив, Пазарджик) - до 20-22°С, доведоха до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви.

Това съобщават от Секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

Наднормените януарски температури нарушиха покоя при овощните култури. В полските райони на страната при костилковите овощни видове (бадем, кайсия, праскова, череша) е регистрирано масово набъбване на пъпките.

През следващия седемдневен период (20-26 януари) агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна през втората половина от периода. Очакваното понижение на температурите ще задържи нежелателното, преждевременно развитие при овощните култури и намаляването на тяхната студоустойчивост. През периода прогнозираните средноденонощни температури в по-голямата част от полските райони ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Изключения се очакват в източните райони, където в началото на третото десетдневие се прогнозират по-високи температури и условия за удължаване на вегетационните процеси при есенните посеви. В края на януари при зимните житни култури ще се наблюдават фазите трети лист и братене, предимно при посевите в част от Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. Критични минимални температури за зимуващите земеделски култури през периода не се прогнозират. Очакваните валежи през третото десетдневие на януари ще подобрят почвените влагозапаси в горните слоеве, чувствително намалели при зимните житни култури, вследствие ветровитото и топло за сезона време през изтеклия период и ненавременната вегетация на културите.