0

З еленчукопроизводството обаче продължава да върви надолу. Общата продукция от зеленчуци през 2022 г. по данни на НСИ в стойностно изражение пада с 6% на годишна база. Тя пада на едно от най-ниските равнища в исторически план до 4% в структурата на растениевъдството и до 3% в брутната продукция от цялото селско стопанство. За сравнение през 2021 г. тези стойности са възлизали съответно на 5% и 4%.

Това сочат първоначалните разчети на Националния статистически институт, съобщават в бюлетина си от Центъра за икономически анализи в селското стопанство (САРА).

Производството на домати се изчислява на 103 млн. лв. Физическите обеми са паднали с 22%, но за сметка на това цените са се повишили с 18% за година. Това е довело до лек ръст 1 пр. п. на доматите в общата стойност на зеленчукопроизводството. Свиването на производството ще бъде със 108 хил. т (-7%). То ще дойде основно по линия на оранжерийното производство. При краставиците ще бъде отчетен спад в производството с 12% спрямо 2021-ва.

През 2022 г. цените на дребно са нараснали значително, докато изкупните цени – видимо по-малко. При доматите увеличението на цените на дребно е с 35%, а при краставиците със 17%.

Пшеница

Същевременно през миналата година се повишава стойността на зърнената продукция – до 5,5 млрд. лв.

Продукцията е с ръст 25% спрямо 2021 г. Пшеницата, царевицата и ечемикът съставляват 5,4 млрд. лв., което е 98% от общата стойност.

При маслодайните култури се наблюдава ръст от 19% през 2022 г. на годишна база, като стойността на продукцията достига 2,8 млрд. лв. Брутната продукция от слънчоглед възлиза на 2,4 млрд. лв., а рапицата на 0,31 млрд. лв. Тези две култури представляват 91% от общата продукция на техническите култури и са с 18% повече като стойност през миналата година.

Значителното повишение на цените през 2022 г. и структурата на производство в българското земеделие се очаква да доведат до ръст с 20% на брутната продукция на отрасъла, до нива от 12,9 млрд. лв. Петте основни култури формират около 63% от цялата селскостопанска продукция, а в състава на растениевъдството 84%.

Трите основни есенни култури – пшеница, ечемик и рапица, се очаква да заемат площ около 1,43 млн. ха, като преобладаващата площ се пада на пшеницата – 1,22 млн. ха.

От началото на пазарната година цените на основните култури не се повишават, а дори се отчита известно намаление. Причините са в по-слабото световно търсене. Световното потребление въпреки кризата не намалява и от пролетта най-вероятно ще се засили, което отново ще насочи цените нагоре.