2

А кадемик Божидар Палюшев изнася лекции по теоретична и ядрена физика в цял свят – Великобритания, Франция, Япония и Южна Корея. Това, с което родният учен изумява аудиториите, е, че гради своите уникални теории върху Библията, преданията на светите Отци и въобще върху аксиомата, че Бог съществува и той е създател на нашия свят. С това божествено ноу-хау Палюшев е сред създателите на т.нар. Торсионна теория и технология, които се оказват много ефективни например при получаването на топлинна енергия и пречистването на водите.

Новите идеи намират приложение и в разработваната през последните 2 десетилетия теория на креационизма, известна на Запад още и като теория на интелигентния дизайн.

Палюшев е роден през 1941 г. в София. Завършил е висше образование по теоретична и ядрена физика в Букурещкия университет, Румъния. Защитава докторска дисертация по теория на елементарните частици в Московския държавен университет, от 1995 г. е член на Руската академия на науките. Има интереси във философията на науката, политология (автор е на университетски учебник в дисциплината), икономика и християнско богословие.

Автор е на поредица от седем тома с титул „Физика на Бога“, на „Теория на квантовата гравитация и космическия разум”, „Теорията на интелигентня дизайн срещу дарвинизма” и др. Разговорът ни е посветен на последната му книга: „Ролята на Светия Дух за спасението на човешката душа“.

- Акад. Палюшев, идната седмица на 24 юни православната църква чества Светия Дух. Защо е важно познанието му за нас простосмъртните?

- Познанието за Св. Дух е от изключителна важност за спасението на човешката душа. Той е посредникът между Бог Отец, Бог Син и нас, хората. Благодатта, която се предоставя на избрани представители на човешкия род, се пренася именно от Св. Дух. Знанието, което Той дава, отива при праведници. В класическия случай те са били с православна вяра, изповядали са греховете и човешките си страсти и са водили един доста свят живот.

- Според каноните Св. Дух е едно от лицата (ипостас) на Светата Троица. Кой църковен събор формулира тази постановка?

- Вторият вселенски събор, наричан и Цариградски, е посветен на божествения характер на Светия Дух. Третият – Ефеският, също. На тях се утвърждава това становище, че Светият Дух е Бог, че той е третото лице на Светата троица. Ако се замислите, именно Светият Дух е нещото, което безапелационно и без нюанси се признава от всички християнски деноминации от библейски времена до наши дни в разпокъсаната Христова Църква – от православни, католици и протестанти. Ето например има и някои еретически църкви като Арменската и Коптската, които може и да имат някои нюанси, но и те признават Светата Троица за християнския Бог.

- Ден по рано, на 23 юни, е празникът Петдесетница, отбелязващ явяването на Св. Дух над апостолите, които проговорили на различни езици. Така разпространили Божието слово по всички краища на света. Имайки предвид библейското предание, за дарбите ли отговаря тази ипостас?

- На първо място и най-вече всички дарби, които се дават на хората, идват от Него. Много от тях не могат да бъдат обяснени с нашите естествени познания. Например има деца чудо, свръхнадарени, които напоследък се наричат индиго, кристални и т.н. Вторият мъж на певицата Алла Пугачова, комедийният артист Максим Галкин, ги интервюира в тв предаване.

Икона на Петдесетница - на 50-ия ден след Възкресение Христово Св. Дух слиза над апостолите. 

 Икона на Петдесетница - на 50-ия ден след Възкресение Христово Св. Дух слиза над апостолите. 
wikipedia.org

Едно 3-годишно дете рецитира 30 минути поеми на Пушкин. Друго свири на пиано, каквото му каже човек, например Шаконата на Бах. Направо сълзи ми текат, като ги гледам. И се чудят хората откъде тези деца имат такива способности. Ние православните обаче знаем – от Св. Дух – който дава даровете.

- В книгата си изследвате духовния опит на Светите отци. Кои техни съвети можем да отличим в разбирането на Бога?

- Това е много важен въпрос. Православието е единствената християнска деноминация, в която освен Библията се уважава и светото предание. То събира в себе си цялото писмено богатство, което са ни оставили светите отци. А какво значи свети отец – това е човек, православен, който е водил праведен живот. Например свети Павел Тивейски 90 години е живял в пещера. Аз ви гарантирам, обикновен човек като нас 3 дни няма да издържи там. От време на време монах му е носил храна, която оставял отвън. Св. Павел е имал дар да разговаря с животните. Значи един човек да въздейства на емоциите и инстинктите на зверовете, да ги предразполага, е само работа на на Светия Дух.

Св. Антоний Велики – основателят на монашеството – дошъл един ден и установил, че св. Павел е починал. Започнали да размишляват, че трябва да му се приготви гроб, което не е лека работа в египетската пустош. Взел св. Антоний една мотичка и за почнал да копае. В този момент дошли два лъва, които плачели заради смъртта на този човек. И тези животни започват с лапите си да ровят земята и така изкопават гроба на св. Павел Тивейски. Всичко това е засвидетелствано от един свят човек - св. Антоний.

Ами св. Василий Велики, който организира т.нар. Василиади. Това са първите социални общежития и трапезарии за бедни и болни хора. Но най-важното, което им е дал той, е учението на Христос, което постепенно така се разпространява.

Въобще в работата си анализирах житията и заветите на голям брой светци. Много от тях са имали пророчески дар. Направи ми впечатление, че да речем по един въпрос светия от III век изразява дадено мнение. По същата тема светия от IX век също дава своята трактовка. И като ги събрах, в един момент се оказа, че те говорят едно и също нещо.

- Как си го обяснявате?

- Аз съм човек учен, но каквото и да мисля, изводът за мен е, че източникът на информацията им е един и същ. Защото те са общували с Бога-Творец. Единият бил отшелник в пещера, другият монах, спал само по 4 часа на денонощие. И двамата например се хранели оскъдно, прекарвали дните си в молитва и никакъв грях не вършили. Ето на такива хора Св. Дух дава своите знания и откровения.

- Както изтъкнахте, вие сте учен, но може ли с рационален инструментариум да се обясни Бог?

- Много важен въпрос. Но първо да видим светите отци какво казват. Те са единодушни, че не може да се обясни битието на Бога с никакъв научен инструментариум, защото в противен случай то ще стане част от природата. Т.е. няма как Твореца и неговото творение да опишем по един и същ начин – логически тук се получава противоречие.

- И все пак вие правите опит за това чрез торсионната теория и приемането, че Бог съществува. Кои явления обяснявате?

- В последните 20-30 години бяха открити 3-4 явления, които официалната безбожна наука, както я наричам аз, до ден днешен не може да обясни. Първото се казва квантова нелокалност. Второто е, че разширението на Вселената става ускоряващо се. Третото е свързано с въртенето на нашата галактика Млечния път.

Един германски астроном, Цвике се казва, през 1936 установява, че скоростите на звездите в нашата галактика действат по необясними закони. Според теорията за гравитацията на Нютон, колкото една звезда е по-далеч от ядрото, би трябвало да се движи по-бавно, но се случва обратното. Този аномалия бе обяснена с откриването на тъмната материя, хипотеза, която също не може да бъде обяснена. Ние не я виждаме, но се приема, че тя има качествата да упражнява допълнителна гравитация.

Преди време един екип от калифорнийския университет, ръководен от украинеца Филипенко, откри, че Вселената се разширява ускорено. Ама каква е тая сила, която кара тая огромна невъобразима Вселена да се разширява. И така възникна теорията за тъмната енергия. Така обаче вече станаха доста нещата, които безбожната съвременна наука не може да обясни. Само някакви хипотези се градят, които мязат по-скоро на научна фантастика. Аз лично съм правил изчисления, които показват, че в общата картина на видимата Вселена приносът на тъмната енергия е 72%, на тъмната материя е някъде към 28%, а светещата видима материя, видима от телескопите и изследвана от модерната физика, е едва 4%. Т.е. безбожната наука обяснява само тези 4%.

- А вие как обяснявате тези неизвестни?

- Заедно с група физици, между които Шипов и Акимов, започнахме да търсим подход как да обясним квантовата нелокалност, тъмната материя и тъмната енергия. Така стигнахме до торсионната теория. Тя обяснява всички неизвестни дотук с въвеждането на една хипотеза, която трябва да се разглежда като научна, за съществуването на Бога. В компромисен и логичен вид въпреки мнението на светите отци тази теория може да докаже съществуването на Бога, макар и само във вероятностен аспект. Това за мен е най-голямата революция от времето на Коперник насам. На фона на това всички хора на науката по цял свят се възпитават, че всичко е рационално и няма Бог, че всичко се обяснява или трябва да се обясни на база на откритите дотук природни закони.

- А как например торсионната теория, наричана от вас и Физика на Бога, обяснява парадокса, че небесните тела далеч от центъра на галактиките се ускоряват?

- Свързано е с много математически изчисления, но най-общо се обяснява с една нова структура на пространството и времето. Не тази структура, която постановява общата теория на относителността на Айнщайн, че пространството и времето се изкривяват. А че около всяко материално тяло пространството не само се изкривява, но и започва да се върти.

- След толкова търсения към Космоса и навътре в човека открихте ли какво представлява Св. Дух, изобразяван в иконографията като гълъб или пламък. Това някакво енергийно поле ли е с целителни възможности или разумна неведома и нетварна сила?

- Нито едно от тези неща. За мен това е Духът на Светата Троица. Вие можете ли да обясните собствения си дух или духа на някой човек. Не можете. За да опознаете някой човек, вие влизате в общение и долавяте какви са неговите качества и само толкова. Разбира се, това е само бегла аналогия, като при Бога говорим за по-високи мащаби. Никаква енергия, както казват и окултистите – Бог бил енергия. Бог е информация и това е казано в Библията – Бог е Слово. Торсионната теория казва точно същото.

- Идната събота предстои Черешова задушница. Душите на християните се целят в Божието царство, за което говори и Божият син – Иисус Христос. Къде според вас се намира то?

- Значи, докато сме живи, то се намира в нашето сърце. Когато умрем и душата се отдели от тялото ни, поемаме към една друга отвъдна реалност. Тя се подчинява на съвсем друг тип закони. Физиката на Бога прави само някакъв много далечен опит да напипа законите на духовния свят, които са фундаментално различни от законите на физиката. Там има Ад и Рай, които категорично съществуват, но как функционират е още загадка.

Следва продължение...

Във втората част на интервюто четете:

- Тайните на черните дупки;

- Знае ли българинът как да се моли;

- Богът и тъмните сили воюват за съзнанието на съвременния човек.