0

М агнитните бури ни правят екстрасенси и отприщват всякакви гадателски и други нетрадиционни способности.

Това твърдят учени от университетите в Манчестър и Лестър, които години наред изследват магнитните бури и влиянието им върху хората. Тръгнали от въпроса защо тези небесни явления влияят на едни повече, отколкото на други, а на някои въобще.

Огъване

Слънцето е директно отговорно за магнитните бури. Неговите изригвания и коронарни изхвърляния от време на време изкривяват геомагнитното поле, което опасва Земята. Образно казано, огъват магнитните силови линии, които защитават живота на нашата планета. Най-прочутото и зрелищно проявление на тази магнитна защита са северното и южното сияния. Но това не означава, че всеки път, когато има сияние, има и магнитна буря, която стига до повърхността на Земята. По тази логика магнитната буря трябва да е съсредоточена повече до полюсите, а всъщност тя се усеща по цялата Земя.

Джедаи

Новото е, че британските изследователи свързват чувствителността към магнитните бури с наличието на специални молекули. Едни ги имат в повече, други по-малко. Но те съществуват във всички живи организми и биологични продукти. Наричат се FAD молекули (флавин-аденин-динуклеотид и са още през 1829 г. в кравето мляко). И тук не става въпрос за научна фантастика, макар да си припомняме как в „Междузвездни войни“ джедаите имат наличието на мистичните митохондри, които ги свързват съответно със светлата или тъмната страна на Силата.

Тук обаче реално е установено, че FAD молекулите в повече оказват влияние на чувствителността ни към магнитните бури. Освен това те се свързват директно и с шестото чувство у човека. Изследвания са показвали как екстрасенсите имат наличие на много повече FAD молекули, отколкото останалите хора. Количеството на тези молекули може да се променя и не е константно. Сега се разглежда въпросът дали и как магнитните бури спомагат за това.

Като отклонение можем само да споменем, че у Вера Кочовска, когато отива в Япония да я изследват, са търсели и количеството FAD молекули. Тест теорията как тези специални вещества влияят на екстрасенсите съвсем не е нова, новото са връзката им с магнитните бури.

Крипто

Установено е, че FAD молекулите работят във връзка с криптохрома – наричан още вътрешния компас на тялото. Това е специален протеин, силно чувствителен към магнитни излъчвания. Предполага се, че помага на много различни животни - бозайници, птици и насекоми, да усещат магнитното поле и да се ориентират в пространството. Съвременните хора също имат криптохром, но засега не е открита някаква конкретна полза от него. Предполага се, че може би нашите далечни предци са притежавали напълно способността да намерят пътя до пещерата не по миризма, а чрез определяне на посоката на геомагнитното поле. Но в процеса на еволюция тази полезна функция по някаква причина е изчезнала и закърняла като апендикс.