0

Ч акали настъпват от крайните в престижните квартали на Бургас, а вече плъзнаха из Морската градина в областния център, съобщава slrb.bg.

Хищниците кръстосват района между Пантеона и Флората, социалните мрежи изобилстват от кадри на животни, заснети в парка, четириногите разбойници вече спокойно се разхождат и по крайбрежната алея.

Ръководителят на ловно-рибарско дружество „Лебед“ - Бургас, Невен Каравасилев призова еколози, ловци, общински и държавни институции да обединят усилия, за да се справят с нашествието на чакали в урбанизираните територии на Бургас.

.

 .
Авторът

Отстрел

Чакалите идват от Атанасовското езеро, а там в момента започва гнездови период. Трябва да се вземат мерки за редуциране на популацията на хищника“, каза той.

Според него в Атанасовското езеро трябва да има рейнджър, който да притежава правомощия, умения и знания да регулира числеността на чакалите още в зародиш. Годишният отстрел на чакали през миналата година е 62 000, а на бургаското сдружение - 2000. За сравнение в Унгария за цялата 2023 г. тази цифра е 1000, посочи председателят.

Авторът

Тази седмица ловна дружина „Изгрев” ще се събере около защитените зони в северната част на Атанасовското езеро. С тях ще има и техни колеги с кучета. Следващата седмица с позволение от директора на РИОСВ дружината ще влезе на територията на Атанасовското езеро заедно с представител на РИОСВ.

Теренът там обаче е труден, защото има диги. Но това няма да реши проблема в неговата цялост, казва Каравасилев. По думите му, още преди повече от 5 години трябвало да бъде приет нов план за управление на резерват Атанасовско езеро.

Премия

„В този план ние бяхме предложили да има управител на резервата, еколог и рейнджър. В европейските зони по НАТУРА 2000 това е практика, а всички знаем, че този резерват е от голямо значение не само за Бургас и България, но и за Европа.

Сами може да си отговорите дали популацията на чакалите крие опасности за пернатите обитатели на Атанасовското езеро и техните яйца. Особено в брачния период”, поясни той. „Преди отстрелът им се насърчаваше.

През 1980 г. държавата даваше по 150 лв. за отстреляна женска и по 100 лв. за отстрелян мъжки. Сега това все още фигурира в закона за горите и лова, но само на хартия. Затова ние поощряваме нашите ловци с 10 лв. на убит хищник“, добави Каравасилев.