0

Н ационалната здравноосигурителна каса отказа на 76-годишен диабетик с отрязани крака да получи акумулаторна инвалидна количка. Ангел Стефанов от Пазарджик ползва старата си и счупена обикновена инвалидна количка вече шеста година. Това съобщи съпругата му Милка Стефанова, която се грижи за него.

Нова

„Съпругът ми има право на всеки шест години на нова инвалидна количка. Срокът изтече на 17 май 2024 г. и изпратих по електронен път до НЗОК заявление с искане за предоставяне на акумулаторна инвалидна количка. На 23.05.2024 г. получих мотивиран отказ, в който се казва, че описаните данни в протокола на ЛКК са им били недостатъчни, за да бъдело обоснована необходимостта от заявеното помощно средство. Как така са им недостатъчни? Изпратен им е протоколът от ортопед, където ясно е записано, че съпругът ми няма два крака. Имат и телковото му решение. Какво още искат?“, ядосва се Стефанова.

Старата 6-годишна количка на бай Ангел е вече и счупена, а той е падал 3-4 пъти от нея. „Хубаво, че успява да се хване за дръжките, за да не си удари главата в паважа. Някак си я закрепихме, за да може да се движи, но вече не може да се сгъва“, разказва още съпругата му. По думите й, ако в този 6-годишен период инвалидът си счупи помощното средство, си го ремонтира сам, каквото вече е направило семейството.

Старини

Причината възрастните хора да искат такъв тип количка е възможността за по-голяма самостоятелност на 76-годишния инвалид. Тя иска от НЗОК да преразгледат нейната молба, да се запознаят с предоставените им документи. „Съпругът ми няма да има никога крака. Отрязани са му. Диабетик е. Едър е. Трудно ми е да го бутам с обикновената количка и затова молим за акумулаторна. А и в крайна сметка всеки има право на достойни старини, още повече че Ангел е работил през целия си живот“, е категорична Милка Стефанова.

НЗОК: Едно от условията е да не ползва протези

По заявлението от 23.05.2024 г. е постановен отказ поради това, че описаните данни в ЛКК протокола не са били достатъчни, за да бъде обоснована необходимостта от ползване на заявеното помощно средство, обясниха от НЗОК пред „Здраве с Телеграф“. ЛКК има задължението да предостави подробни данни за медицинското състояние на лицето, с цел постановяване на решение за нуждата и вида на помощното средство. Лицата, които заявяват за отпускане акумулаторна количка, следва да отговарят на медицинските условия, разписани в списък-спецификация на НЗОК. Според тези условия увреждането на крайниците трябва да е такова, че да не позволява протезиране. Освен това лицето трябва да е физически и психически годно да управлява акумулаторна количка. Тези обстоятелства трябва да са обсъдени в протокола на ЛКК.

Лицето е ползвало бедрени протези, консумативи за протезите, както и обувки за протези. Необходимо при следващо подаване на електронно заявление за отпускане на акумулаторна количка, в ЛКК протокола да се посочат данни за медицинското състояние на пациента, обуславящо невъзможността за последващо ползване на протези. При условие, че лекарите от ЛКК посочат медицински данни за невъзможност за протезиране на лицето, както и че същото е физически и психически годно да управлява акумулаторна количка, ще бъде издадено одобрение за отпускане на помощното средство, посочват още от НЗОК.

Ангел ползвал една протеза за първия отрязан крак през 2018 г. Тя обаче разранявала кожата му, той като е пълен, не можел да се задържи на нея и реално не влязла в употреба.