0

О т ПП "Продължаваме промяната" публикуваха своята програма със 17 основни приоритета. В презентацията, качена на сайта им, се представя Визия за развитие на България в 13 сектора. 

От ПП "Продължаваме промяната" публикуваха своята програма със 17 основни приоритета. В презентацията, качена на сайта им, се представя Визия за развитие на България в 13 сектора. 

Програмата им включва:

 1.  Нулева корупция.
 2.  Спираме течовете на публични средства.
 3.  Овластяваме независими, компетентни и честни хора в управлението.
 4.  Работим за бързо, ефективно и справедливо правораздаване.
 5.  Не променяме данъците, но ги събираме.
 6.  Премахваме ненужните лицензи, регистрации и разрешителни. Искаме администрация без
  гишета.
 7.  Развиваме българската икономика към иновации, технологии, продукти и услуги на бъдещето,
  създаващи по-добре платени работни места.
 8.  Осигуряваме достоен живот на българските пенсионери и уязвимите социални групи, за да няма
  българи под линията на бедността.
 9.  Градим качествено образование, за да могат всички деца да завършат училище без нужда от
  частни уроци.
 10.  Инвестираме в масовия спорт и изкуствата като неразделна част от развитието на ценности у
  децата.
 11.  Създаваме работещо здравеопазване без нужда от доплащания, с редовна и адекватна
  профилактика, приветливи болници и справедливо заплащане на лекари, сестри и санитари.
 12.  Изграждаме по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната.
 13.  Преустройваме българската енергетика, за да е независима от чужди енергоизточници. Търсим
  баланс между конкурентна икономика и зелената сделка.
 14.  Възстановяваме българското земеделие за качествени и конкурентни български храни на
  световния пазар.
 15.  Пазим българската природа, извор на здраве и основа за развитието на природосъобразен
  туризъм.
 16.  Отстояваме националния ни интерес в Европейския съюз и НАТО.
 17.  Поощряваме създаването на съвременна българска култура, която черпи от нашите корени и
  съвременно битие, за да разказва нашата история на целия свят през 21 век.

Основните цели на ПП са премахването на корупцията чрез пълна прозрачност в управлението на държавните средства във всички сектори, както и търсенето на наказателна отговорност при пилеене на държавни средства. От политическата формация предлагат и решения за растеж на икономиката - насочване на средства към инфраструктура, малък и среден бизнес, иновации, модерно земеделие, туризъм и реструктуриране на ключови сектори (енергетика, регионално развитие, здравеопазване). Политиките на ПП включват още и електронно управление с мисъл за ефективност и прозрачност, както и приемане на еврото в максимално кратки срокове и след широк обществен дебат. 

В приоритетите им влизат и програми за обучение и повишаване на компетентността, както и приобщаване на уязвимите групи в образованието и пазара на труда. 

ПП поставя като приоритет и инфраструктурата: "За съжаление, инфраструктурата ни в някои области е все още останала от Римската империя. Имаме слаба вътрешна и международна свързаност. Има регионален дисбаланс. Има ниско качество и скорост на транспорта", заяви Асен Василев по темата. Той даде примери с Кюстендил и Гюешево, където се движим с 25 км./ час. По думите му проблемите с инфраструктурата се отразяват на катастрофите и смъртните случаи. "До София се стига лесно и една голяма част от инвестициите се случва в София. Нещата стават трагични в райони с лоша свързаност“, каза Василев. Като решения посочи изграждането на пет нови моста и изграждането на три тунела под Стара Планина. По думите му трябва да се направят скоростни отсечки между областните градове и въвеждането на автоматизиран контрол: "Фишът трябва да се получава в рамките на 1 час и да се плаща в рамките на 1 месец“, предложи бившият финансов министър.