0

В срядата на четвъртата седмица след Великден (18 май) се отбелязва Преполовение. Празникът е точно по средата (на 25-ия ден) между Великден и Петдесетница, откъдето и носи името си.

Духовници разказват, че това е един важен ден, на който обаче все още се обръща недостатъчно внимание. На него се почита онзи момент в живота на Спасителя, когато по средата на старозаветния Празник на шатрите (Сукот), Той поучавал в Йерусалимския храм за това, че е изпратен от Отца и за живата вода, изливаща се в даровете на Светия Дух, които всеки жаден може да получи от Него (Йоан 7:14–39).

Светият Дух

На този Господски празник все още се отбелязва Възкресението на Господа, наблягайки на Неговата Божествена природа и слава, защото никой друг освен Сам Бог не може да покори смъртта. В същото време денят напомня за приближаващото слизане на Светия Дух и подготвя християните, учейки ги да намират в Христа Бога, Източника на живота и благодатта, Този, Който праща Светия Дух (Йоан 16:7), та и миряните сами да станат не просто получаващи, но и даващи даровете на Светия Дух: „Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода.“ (Йоан 7:38)

Катедрали

Според Свети отци важността на празника Преполовение се дължи на това, че се чества Иисус Христос като Божия Премъдрост. А това се проявява и в храмовете, кръстени „Св. София“, които се свързват именно с Премъдростта на Бога, а не с някоя светица. Не случайно храмовите празници на тези църкви според различни изследователи са били именно на Преполовение.

Евреите си спомнят 40-те години в пустинята

Еврейският празник Шатри е третият по значение в юдаизма след Пасха и Петдесетница. Еврейският историк Йосиф Флавий го нарича „много свят и велик празник за юдеите”. Той бил установен за спомен на 40-годишното странстване на Божия народ из пустинята по пътя от Египет към Обетованата земя. Ако празникът Пасха бил установен за спомен на преминаването през Червено море, а Петдесетница - в чест на изкачването на Моисей на Синай за получаването на Божия закон, то Шатри бил установен, за да помнят юдеите своето чудотворно опазване по време на 40-годишния им път в пустинята към Обетованата земя.