Н а 30 ноември целият християнски свят почита паметта на свети апостол Андрей, наречен Първозвани, понеже пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христос. Още когато Йоан Кръстител се явил от Юдея, той станал един от неговите ученици. Андрей стоял на брега на Йордан, когато Йоан Предтеча, посочвайки на народа минаващия Иисус, казал: "Ето Агнеца Божий!" Като чул тези думи, Андрей тръгнал подир Спасителя и прекарал с Него целия ден. След това отишъл да намери брата си Симон (Петър) и го довел при Христа. Двамата братя обаче продължавали своя предишен живот и се занимавали с риболовство. По-късно Спасителят ги видял на брега на Галилейското море и им казал: "Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци". Оттогава те навсякъде вървели подир Спасителя и били свидетели на Неговите чудеса, смърт и възкресение.

След Възнесение Господне и слизане на Светия Дух, когато апостолите отишли по разни страни да проповядват словото Божие, апостол Андрей се отправил към северните страни. През Гърция и Мала Азия той стигнал и до нашите брегове на Черно море, където се смята, че е основал християнската община в Одесос (днешната Варна) Обиколил с проповед градовете Хераклея, Халкидон и Трапезунд; посетил Армения и Грузия и посетил Херсон Таврически ( Крим). Първият руски летописец Нестор разказва, че според предание, запазило се до негово време, светият апостол дори стигнал до река Днепър до мястото, където сега се намира Киев.

Христос призовава Андрей. Мозайка от Раваена VI век,  

 Христос призовава Андрей. Мозайка от Раваена VI век,  
h3.googleusercontent.com

След това пътешествие апостолът посетил и Византион (днешен Цариград) и там ръкоположил за пръв епископ Стахий. Вече на преклонни години, той дошъл до града Патра, в днешна Гърция, където трябвало да завърши неговият земен подвиг. Много от жителите на Патра, като чули евангелската проповед, оставяли идолите и се обръщали към истинския Бог. Между тях била жената на управителя Егеат, която апостолът изцерил от тежка болест, и братът му, философът Стратоклий. Разгневеният Егеат започнал да принуждава повярвалите да пренесат жертва на боговете. Свети Андрей смело се застъпил за християните. Затова бил осъден на кръстна смърт. За да продължи страданията му, заповядал не да го приковат, а да го привържат към кръста. Хиляди души се струпали около него, негодувайки срещу решението на управителя, и гръмогласно викали: "Напразно страда този мъж!" Егеат, уплашен от вълнението, се съгласил с желанието на народа и сам отишъл на мястото на наказанието, за да заповяда да снемат Андрей от кръста. Но свети Андрей отказал и така умрял. Това станало в 60 година. След няколко дни Егеат се самоубил а вдовицата му и брат му до своята смърт посещавали гроба на апостола.

Разпятие на Свети Андрей. Хуан Корея де Вивар (15401545)

 Разпятие на Свети Андрей. Хуан Корея де Вивар (15401545)
bulgariansinlondon.com

Ватиканът връща реликвите на мъченика

При император Констанций (337-361 г.) част от мощите на свети Андрей Първозвани били пренесени в Цариград и били поставени в църквата "Свети Апостоли". Но когато кръстоносците завладели Цариград, те ги пренесли в италианския град Амалфи. Това станало на 6 май 1208 г. Там те почиват и досега. А честната глава на свети Андрей Първозвани била отнесена в Рим през 1261 г. от Тома Палеолог, владетел на Пелопонес, след като турците завладяват земите му. През 1964 г. тя бе върната от Римокатолическата църква на Цариградската патриаршия като дар в знак на възстановените добри отношения между двете свети църкви. Кръстът на свети Андрей по време на кръстоносните походи е бил взет от херцога на Бургундия, а впоследствие се пазел в църквата „Свети Виктор“ в Марсилия, също бе върнат в Патра на 19 януари 1980 г. През 2006 г. Католическата църква, отново чрез кардинал Ечегарай, подари на Гръцката православна църква други реликви на свети Андрей.