0

В секи шести пенсионер работи. Тази година трудещите се възрастни са 349 777, което е с почти 10 000 повече от 2022 г., когато са били 340 880, сочат данните на Националния осигурителен институт, предоставени на „Телеграф“. 

Увеличеният брой на пенсионерите, които работят, обаче е на фона на намаляване на общата им численост, което на практика означава, че все повече възрастни остават на пазара на труда след пенсиониране. Работещите пенсионери са се увеличили с над 30% за последните четири години.

Преизчисляване

В момента тече служебното преизчисляване на пенсиите на работещите възрастни от 1 април. То се прави спрямо положения осигурителен стаж след излизане в пенсия. Миналата година от 340 000 преизчислени пенсии 235 000 са били за осигурителен стаж и възраст. 104 000 пък са били инвалидните, което показва, че и хора с увреждания продължават да се трудят.

От НОИ уточняват, че общият брой на работещите пенсионери - 349 777, не е реалната бройка на хората, които ще получат увеличение спрямо допълнителния стаж, тъй като изискването е те да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им не само със стажа, а и с осигурителния доход. Пенсиите на всички, които продължават да работят и не са подали заявление за преизчисляване със стаж и доход, подлежат на служебно преизчисляване от 1 април на всяка календарна година, посочват от НОИ. 

Казус

Ако пенсионерът е подал заявление, се зачита целият натрупан осигурителен стаж до 31 декември на предходната година. От НОИ уточняват, че ако лице, чиято пенсия е била преизчислена от 1 април на съответната година, подаде заявление за преизчисляване на пенсията със стаж и доход по-късно в същата година, преизчисляването се извършва, считано от първо число на месеца, следващ месеца на заявлението. В този случай при определянето на размера на пенсията се зачитат стажът до края на месеца на подаване на заявлението. Заявлението за преизчисляване се подава еднократно, в резултат на което пенсията подлежи на ежегодно преизчисляване, считано от 1 число на същия месец през следващите календарни години. 

Региони

Съотношението между броя на възрастните, които продължават да се трудят и броя на пенсиите по региони, се запазва. Най-много са в столицата, където работят над 23% от всички пенсионери. В големите градове като Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора също има достатъчно работа за хора над 62-65 години, както и за такива, които са имали право на ранно пенсиониране. В тази група попадат още Благоевград, Плевен, София-област. Най-малко работещи пенсионери пък има в Търговище, Видин и Разград, но там по принцип безработицата е с по-високи нива и няма много свободни позиции. В по-малките общини обаче в сфери като здравеопазване и образование работят много пенсионери, тъй като младите медици и педагози се насочват към по-големите градове. Най-масовият случай на работещи пенсионери е в услугите – продавачи, охрана, а много продължават да работят на позициите, на които са се пенсионирали.

Мотив

Причината все повече пенсионери да продължават да работят е, че от една страна получават доход, с който си допълват пенсията. От друга страна тези, които работят на трудов договор, увеличават и размера на пенсията, след като тя бъде преизчислена. Хората с ранно пенсиониране пък са все още достатъчно работоспособни, като някои от тях остават на същата позиция, на която са се пенсионирали. За да расте пенсията обаче, възрастните трябва да работят на трудов договор и да им се внасят осигуровки. Тези, които се самоосигуряват, трябва да продължат с вноските. Трудещите се на граждански договор имат опция също да се самоосигуряват по желание, за да им бъде преизчислена пенсията, в противен случай остават само с допълнителните суми, които получават по този договор. 

Фаша: От края на 2021 г. до момента

НОИ сметна четири пъти сумите 

От декември 2021 до края на 2022 г. НОИ е преизчислявал четири пъти пенсиите. В края на миналата година беше променена тежестта на стажа от 1,2 на 1,35 и се увеличи минималната пенсия. След това през април мина регулярното служебно преизчисляване с допълнителния натрупан стаж, а през юли се извърши увеличението на всички пенсии с 12%. Финално през октомври беше направен последният скок на старите пенсии. Освен априлското служебно преизчисляване през тази година се очаква от 1 юли пенсиите да бъдат актуализирани с 12% по Швейцарското правило, с което да се компенсира инфлацията.