0

О бщото количество банкноти и монети само в процеса на обмяната с евро възлиза на около 12 300 тона, за да си го представите – това са 620 тира. Това обяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев на конференция „България в еврозоната, кога“.

Платежните, информационните, счетоводните и статистическите системи, за които отговаря централната банка, са готови да действат в условията за работа в еврозоната и се нуждаят от последно "фино калибриране", каза той. Монетният двор е готов като оборудване и експертен капацитет за отсичане на българските евромонети и предстои да получи лиценз за това. Предстои тестово отсичане на 8 милиона броя евромонети – по 1 милион от всеки номинал. Започва доставката на заготовките. Осигурени са необходимите площи за процеса на обмяна, включително в София, Пловдив и Варна, както и необходимите машини и техническо оборудване за този процес. БНБ обновява автомобилния си парк с нови бронирани автомобили. 

БНБ започва отсичането на 8 милиона евромонети

Загуби

„България възможно най-скоро трябва да финализира процеса на европейска интеграция чрез присъединяване към еврозоната. БНБ и банковият сектор ще бъдат напълно готови в рамките на настоящата година за въвеждането на еврото в страната“, заяви Димитър Радев. По думите му забавянето на пълната интеграция на България в ядрото на Европейския съюз, каквото е еврозоната, има своята цена и тя непрекъснато се увеличава. Той посочи, че мащабът на загубите се измерва не с милиони, а с милиарди.

Димитър Радев добави, че в момента България изпълнява абсолютно всички номинални критерии за присъединяване към еврозоната, с изключение на този за инфлацията. Отрицателната разлика по отношение за критерия за ценова стабилност се намалява, включително и през последния месец, но се очертава да остане над изискванията на критерия към датата на предстоящата оценка, която ще бъде направена на база на данните към края на месец май.

Банките са най-готовата част от нашето общество за влизане в еврозоната. За нас целта е 1 януари 2025 г., заяви председателят на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова.

Премиери

Николай Василев, бившият вицепремиер в правителството на Симеон Сакскобургготски, заяви, че страната ни е готова за присъединяване към еврозоната от тази дата, но въпросът е в политическата воля. Самият Симеон Сакскобургготски също присъства на конференцията, на която участваха и бившият австрийски канцлер Волфганг Шусел и бившите премиери на Малта и на Румъния Джоузеф Мускат и Адриан Нъстасе.

Припомняме, че конвергентният доклад, който ще покаже дали България е готова да влезе в еврозоната, се очаква през юни. Но страната ни има намерение да поиска допълнителен доклад есента, когато се очаква да сме покрили и критерия за инфлацията. Според различни експерти възможно е присъединяването към еврозоната да стане не от 1 януари, а от друга дата следващата година, например през юли.