0

В ажна новина бе огласена от властта във връзка с анонсираното поскъпване на тока!

НОВО 20: Токът скача, но не до тавана!

Министерският съвет ще покрие дефицита, натрупан във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” - около половин милиард лева, съобщи министърът на енергетиката Владимир Малинов.

„Това ще даде възможност на КЕВР, при изготвянето на ценовото решение за електрическата енергия за битовите потребители от 1 юли, да не компенсира този недостиг чрез цената на тока”, обясни той.

Малинов уточни, че фондът „Сигурност” е бил създаден, за да могат да се покриват разходите на обществения доставчик.

„Положителният финансов резултат през периода 2021-2022 година е използван за покриване на високите цени на тока и природния газ с решение на МС. През настоящия регулаторен период – от 1 юли 2023 година до момента, се наблюдава дефицит, който е 449 милиона лева. Но до края на регулаторния период вероятно сумата ще нарасне до 500 милиона лева”, подчерта министърът, цитиран от NOVA.