0

Б елоградчик е заплашен на да остане без болница! Предстои запор на сметката на лечебното заведение, опис и изземване на медицинска апаратура и леглови фонд.

Покана за доброволно плащане, съобщение за налагане на запор на банковите сметки и призовка за принудително изпълнение, за извършване на опис, оценка и изземване на медицинска апаратура, техника и леглови фонд са получени на 14 септември от кредитор, на който болницата дължи 311 153,81 лв.

Общите задължения на лечебното заведение надхвърлят 1 млн. лв. Ръководството на лечебното заведение своевременно информира председателя на Общински съвет - Белоградчик Боян Минков за казуса и апелира за спешни мерки във връзка със сериозно финансово затруднение, произтичащо от създалата се ситуация.

Още през 2014 г. болницата е осъдена да заплати паричното задължение в размер на 284 770,74 лв. В уведомлението до Минков от болницата настояват принципалът (едноличният собственик на капитала на МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД - Белоградчик) - общинския съвет да предприеме спешни и неотложни действия от неговата компетентност за намиране на решение и предотвратяване закриването й, тъй като не разполага с финансов ресурс за изплащане на задължението, а с изземването на апаратурата и запорирането на сметките реално ще се спре цялата дейност, съобщиха от лечебното заведение.

От там посочват, че болницата обслужва 24 000 души в четири общини и от нея е тръгнала кариерата на светила в медицината като проф. Златарски, проф. Чирков и много други. И допълват: „Ще бъде непростимо, ако една от първите 5 български болници бъде ликвидирана по такъв позорен начин, след като медиците стоически са на поста си - без заплата от 2 години…“.